HỆ THỐNG KINH DOANH BIG VIỆT NAM

Thanh toán với mã ưu đãi

HỆ THỐNG KINH DOANH BIG VIỆT NAM

GỌI MỜI TRẢI NGHIỆM

FEE: CẢ NGÀY THỨ 7: 290.000K FREE SÁNG CHỦ NHẬT: 8.00 TỐI THỨ 6: 17.30 - 19.30 Buổi tối thứ 5 : 17.30 - 19....

Tháng Mười, 30 2019

Quy định telesale

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ BIG VIỆT NAM QUY CHẾ LÀM VIỆC DÀNH CHO TELESALE PART...

Tháng Mười, 30 2019
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666